בקשת ברכה מהילדים

שלח את בקשתך לתפילת הילדים

לרפואה לישועה או להבדיל לעילוי נשמה.

יום לימודים בגן או בת"ת, לימוד משניות וקריאת תהילים.